OSFG Stockach/AC Engen  18. September 2011
 
DMSB Slalom 1. Lauf
 
Klasse F8 (SAP) Klasse F9 (SAP) Klasse F9 Klasse F11  
Klasse FS18 Klasse FS19      
Klasse G2 Klasse G3      
Klasse H13 Klasse H14 Klasse H15    
Gruppe F/N Gruppe FS Gruppe G Gruppe H  
Gesamt        
 
DMSB Slalom 2. Lauf
 
Klasse F8 (SAP) Klasse F9 (SAP) Klasse F9 Klasse F10  
Klasse FS18 Klasse FS19      
Klasse G2 Klasse G3      
Klasse H13 Klasse H14 Klasse H15    
Gesamt